Редакція діє з  20.03.1997
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про систему оподаткування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1252-XII (1252-12) від 25.06.91, ВВР, 1991, № 39, ст.511}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2199-XII (2199-12) від 13.03.92, ВВР, 1992, № 23, ст.346

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277}

{В редакції Закону № 3904-XII (3904-12) від 02.02.94, ВВР, 1994, № 21, ст.130}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71}

{В редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97,

ВВР, 1997, № 16, ст.119}

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про систему оподаткування"
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів

Стаття 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування

Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи оподаткування

Стаття 4. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 6. Об'єкти оподаткування

Стаття 7. Порядок встановлення податкових ставок

Стаття 8. Порядок зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів

Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 10. Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 11. Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкових законів

Стаття 12. Обов'язки банків та інших фінансово-кредитних установ

Розділ ІІ. Види податків і зборів (обов'язкових платежів) і порядок зарахування їх до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 13. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України

Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

Стаття 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

Стаття 16. Джерела сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 17. Порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 18. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 19. Міжнародні договори

Стаття 20. Контроль за справлянням податків і зборів (обов'язкових платежів)