Редакція діє з  22.03.1996
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про систему оподаткування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 1252-XII (1252-12) від 25.06.91, ВВР, 1991, № 39, ст.511)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2199-XII (2199-12) від 13.03.92, ВВР, 1992, № 23, ст.346

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277)

(В редакції Закону  № 3904-XII (3904-12) від 02.02.94, ВВР, 1994, № 21, ст.130)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71)

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про систему оподаткування"
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів

Стаття 2. Поняття податку, збору, іншого обов'язкового платежу до бюджетів та внеску до державних цільових фондів, системи оподаткування

Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи оподаткування

Стаття 4. Платники податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 5. Облік платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 6. Об'єкти оподаткування

Стаття 7. Порядок встановлення податкових ставок

Стаття 8. Порядок зарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 9. Обов'язки платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 10. Права платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 11. Відповідальність платників податків та інших обов'язкових платежів за порушення податкового законодавства

Стаття 12. Обов'язки банків та інших кредитних установ

Розділ ІІ. Види податків, зборів та інших обов'язкових платежів і порядок зарахування їх до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 13. Види податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території України

Стаття 14. Загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі

Стаття 15. Місцеві податки і збори

Стаття 16. Джерела сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Розділ ІІІ. Заключні положення

Стаття 17. Порядок сплати податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 18. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 19. Міжнародні договори

Стаття 20. Контроль за справлянням податків та інших обов'язкових платежів

Замовити персональну презентацію