Закон України "Про прожитковий мінімум"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2008
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

Державний герб України

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про прожитковий мінімум  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.348)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                         ст.267
  N 2661-IV (2661-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.383
  N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11,
                                                           ст.96
  N  489-V  (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

          {Додатково див. Рішення Конституційного Суду
            N 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

Цей Закон відповідно до статті 46 Конституції України (254к/96-ВР) дає визначення прожитковому мінімуму, закладає правову основу для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.

close icon
Структура документа
Закон України "Про прожитковий мінімум"
статьи документа

Стаття 1. Основні положення

Стаття 2. Застосування прожиткового мінімуму

Стаття 3. Принципи формування наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг

Стаття 4. Порядок встановлення та затвердження прожиткового мінімуму

Стаття 5. Моніторинг прожиткового мінімуму

Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про прожитковий мінімум

Стаття 7. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію