Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Редакція діє з  01.01.2011
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу
№ 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14,
№ 15-16, № 17, ст.112}

close icon
Структура документа
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Контролюючі органи

Стаття 3. Підстави для примусового стягнення активів та визначення бюджетного фонду

Стаття 4. Порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов'язань

Стаття 5. Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу

Стаття 6. Податкове повідомлення і податкові вимоги

Стаття 7. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

Стаття 8. Податкова застава

Стаття 9. Адміністративний арешт активів

Стаття 10. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі

Стаття 11. Погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств

Стаття 12. Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків

Стаття 13. Порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу при реорганізації платника податків

Стаття 14. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

Стаття 15. Строки давності

Стаття 16. Пеня

Стаття 17. Штрафні санкції (штрафи)

Стаття 18. Списання та розстрочення податкового боргу

Стаття 19. Набрання чинності цим Законом та порядок введення його в дію

Замовити персональну презентацію