Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Редакція діє з  26.11.2003
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 10, ст.44)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2922-III (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117 № 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 397-IV (397-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 14, ст.94 № 550-IV (550-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.154 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 № 889-IV (889-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 № 1127-IV (1127-15) від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.64 № 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.140 № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

У тексті Закону слова "суд (арбітражний суд)" та "арбітражний суд" у всіх відмінках замінено словом "суд" у відповідних відмінках згідно із Законом № 397-IV (397-15) від 26.12.2002}

{Порядок нарахування штрафів, встановлений цим Законом  із змінами, внесеними Законом № 550-IV (550-15)  застосовується з календарного кварталу, наступного за  кварталом, в якому набирає чинності цей Закон, а  порядок погашення пені, визначений цим Законом із  змінами, внесенимиЗаконом№ 550-IV (550-15),  застосовується з 1 липня 2003 року} 

Цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), включаючи збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуютьсядоплатниківподатків контролюючимиорганами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 550-IV (550-15) від 20.02.2003} 

Цей Закон  не  регулює  питання  погашення  та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою   чи   під   державні  гарантії,  інших  зобов'язань,  що випливають з угод,  укладених державними органами та/або від імені держави,  які  регулюються  нормами  цивільного  законодавства  та іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування.

Цей Закон не регулює також питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

{Абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 550-IV (550-15) від 20.02.2003} 

close icon
Структура документа
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Контролюючі органи

Стаття 3. Підстави для примусового стягнення активів та визначення бюджетного фонду

Стаття 4. Порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов'язань

Стаття 5. Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу

Стаття 6. Податкове повідомлення і податкові вимоги

Стаття 7. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

Стаття 8. Податкова застава

Стаття 9. Адміністративний арешт активів

Стаття 10. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі

Стаття 11. Погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств

Стаття 12. Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків

Стаття 13. Порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу при реорганізації платника податків

Стаття 14. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

Стаття 15. Строки давності

Стаття 16. Пеня

Стаття 17. Штрафні санкції (штрафи)

Стаття 18. Списання та розстрочення податкового боргу

Стаття 19. Набрання чинності цим Законом та порядок введення його в дію

Замовити персональну презентацію