Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
Редакція діє з  01.01.2007
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст.150)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1964-XII ( 1964-12 ) від 11.12.91, ВВР, 1992, N 11, ст.151}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом № 34-93 від 09.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст.251 Законом № 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, № 1, ст. 3}

{В редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.117}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147  № 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39  № 986-XIV (986-14) від 16.07.99, ВВР, 1999, № 40, ст.361  № 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.78  № 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363  № 2181-III (2181-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 10, ст.44  № 1158-IV (1158-15) від 15.10.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67  № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{В редакції Закону  № 427-V (427-16) від 06.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.68}

Цим Законом встановлюється податокзвласниківдеяких наземнихі водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
Замовити персональну презентацію