Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
Редакція діє з  27.01.1995
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст.150)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1964-XII ( 1964-12 ) від 11.12.91, ВВР, 1992, N 11, ст.151}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом № 34-93 від 09.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст.251 Законом № 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, № 1, ст. 3}

Цим Законом встановлюється податокзвласниківдеяких наземнихі водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як одне із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
Замовити персональну презентацію