Редакція діє з  01.01.2008
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про податок з доходів фізичних осіб

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 37, ст.308)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
 № 1594-IV (1594-15) від 04.03.2004, ВВР, 2004, № 25, ст.345
 № 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493
 № 1780-IV (1780-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.458
 № 1781-IV (1781-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.459
№ 1958-IV (1958-15) від 01.07.2004, ВВР, 2004, № 52, ст.564
№ 2273-IV (2273-15) від 21.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.133
№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2420-IV (2420-15) від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.230
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
ст.267
№ 2552-IV (2552-15) від 21.04.2005, ВВР, 2005, № 21, ст.302
№ 2642-IV (2642-15) від 03.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.363
№ 2771-IV (2771-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.441
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11,
ст.96
№ 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 3378-IV (3378-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.187
№ 3424-IV (3424-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.212
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78

 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{У тексті Закону слова "недержавне пенсійне страхування" в усіх відмінках замінено словами "недержавне  пенсійне забезпечення" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1958-IV (1958-15) від 01.07.2004}

close icon
Структура документа
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування

Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід

Стаття 5. Податковий кредит

Стаття 6. Податкові соціальні пільги

Стаття 7. Ставка податку

Стаття 8. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

Стаття 9. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів

Стаття 10. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням

Стаття 11. Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна

Стаття 12. Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна

Стаття 13. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Стаття 14. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (або внаслідок укладення договору дарування)

Стаття 15. Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності

Стаття 16. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

Стаття 17. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету

Стаття 18. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань

Стаття 20. Відповідальність

Стаття 21. Міжнародні договори

Стаття 22. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію