Редакція діє з  24.07.2010
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок на додану вартість

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 21, ст.156) {Із змінами, внесеними згідно із Законами  403/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 37, ст.239  460/97-ВР від 16.07.97, ВВР, 1997, № 38, ст.250  535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, № 47, ст.294  550/97-ВР від 26.09.97, ВВР, 1997, № 51, ст.305  573/97-ВР від 15.10.97, ВВР, 1997, № 51, ст.307  644/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 37  698/97-ВР від 05.12.97, ВВР, 1998, № 14, ст. 55  770/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, № 17, ст. 83  794/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, № 18, ст. 95  799/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, № 20, ст.100  25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147  169/98-ВР від 04.03.98, ВВР, 1998, № 33, ст.224  208/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, № 36-37, ст.244  163-XIV (163-14) від 06.10.98, ВВР, 1998, № 48, ст.292  277-XIV (277-14) від 20.11.98, ВВР, 1998, № 52, ст.328  285-XIV (285-14) від 01.12.98, ВВР, 1999, № 2-3, ст.21  309-XIV (309-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст. 33  362-XIV (362-14) від 24.12.98, ВВР, 1999, № 7, ст. 53  368-XIV (368-14) від 25.12.98, ВВР, 1999, № 7, ст.54  403-XIV (403-14) від 15.01.99, ВВР, 1999, № 15, ст.83  442-XIV (442-14) від 18.02.99, ВВР, 1999, № 15, ст.88  515-XIV (515-14) від 18.03.99, ВВР, 1999, № 18, ст.140  522-XIV (522-14) від 19.03.99, ВВР, 1999, № 18, ст.142  624-XIV (624-14) від 06.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.214  645-XIV (645-14) від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.216  714-XIV (714-14) від 02.06.99, ВВР, 1999, № 31, ст.250  722-XIV (722-14) від 03.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст.264  854-XIV (854-14) від 07.07.99, ВВР, 1999, № 35, ст.302  932-XIV (932-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст.334  934-XIV (934-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року  942-XIV (942-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.340  943-XIV (943-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.341  946-XIV (946-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.343  971-XIV (971-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.352  973-XIV (973-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 39, ст.356  977-XIV (977-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 39, ст.357  1172-XIV (1172-14) від 20.10.99, ВВР, 1999, № 51, ст.446  1242-XIV (1242-14) від 18.11.99, ВВР, 2000, № 3, ст.20 - набирає чинності з 01.01.2000  1274-XIV (1274-14) від 03.12.99, ВВР, 2000, № 2, ст.14 - набирає чинності з 01.01.2000  1278-XIV (1278-14) від 03.12.99, ВВР, 2000, № 2, ст.16  1288-XIV (1288-14) від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34  1330-XIV (1330-14) від 21.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.29  1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.78  1460-III (1460-14) від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 13, ст.103  1523-III (1523-14) від 02.03.2000, ВВР, 2000, № 20, ст.149  1559-III (1559-14) від 16.03.2000, ВВР, 2000, № 22, ст.172  1561-III (1561-14) від 16.03.2000, ВВР, 2000, № 23, ст.177  1606-III (1606-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 25, ст.197  1608-III (1608-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 26, ст.209  1712-III (1712-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.258  1715-III (1715-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.260  1749-III (1749-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 35, ст.283  1783-III (1783-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 36, ст.300  1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318  1841-III (1841-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.393  1874-III (1874-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 40, ст.339  1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363  1954-III (1954-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.370  1955-III (1955-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.371  1969-III (1969-14) від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.377  1991-III (1991-14) від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 48, ст.406 - набирає чинності з 01.01.2001  2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10  2133-III (2133-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.15 - набирає чинності з 01.01.2001  2181-III (2181-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 10, ст.44 -  набирає чинності з 1 квітня 2001 року  2199-III (2199-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 7, ст.36  2211-III (2211-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.46  2233-III (2233-14) від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.50  2323-III (2323-14) від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 20, ст.96  2355-III (2355-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 23, ст.114  2410-III (2410-14) від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 30, ст.143  2649-III (2649-14) від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 45, ст.238  2660-III (2660-14) від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 50, ст.261 -  набуває чинності з 01.01.2002 року  2744-III (2744-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 5, ст. 31  2779-III (2779-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст. 68  2831-III (2831-14) від 29.11.2001, ВВР, 2002, № 8, ст. 63  2899-III (2899-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 15, ст.100  2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92  2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114  3045-III (3045-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.192  3073-III (3073-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 31, ст.214  3118-III (3118-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.238  40-IV (40-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 36, ст.266 -  набуває чинності з 01.01.2003 року  346-IV (346-15) від 24.12.2002, ВВР, 2003, № 6, ст. 49 -  набуває чинності з 01.01.2003 року  380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86  440-IV (440-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.99  469-IV (469-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.103  601-IV (601-15) від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.162 -  набуває чинності з 01.01.2004 року  856-IV (856-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 36, ст.280  857-IV (857-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 36, ст.281  1028-IV (1028-15) від 09.07.2003, ВВР, 2004, № 5, ст. 23  1218-IV (1218-15) від 02.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.105  1240-IV (1240-15) від 23.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.110  1300-IV (1300-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.195  1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250  1352-IV (1352-15) від 28.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.219}

{Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного Суду  2-рп/2004 (v002p710-04) від 05.02.2004}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  1595-IV (1595-15) від 04.03.2004, ВВР, 2004, № 25, ст.346  1701-IV (1701-15) від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 35, ст.412  1702-IV (1702-15) від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.393  1766-IV (1766-15) від 15.06.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.77  1779-IV (1779-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.457  1782-IV (1782-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.460  1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493  1878-IV (1878-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 49, ст.528  1924-IV (1924-15) від 29.06.2004, ВВР, 2004, № 51, ст.549  1965-IV (1965-15) від 01.07.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.4  2188-IV (2188-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.110  2264-IV (2264-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.122  2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162  2287-IV (2287-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.137  2470-IV (2470-15) від 15.03.2005, ВВР, 2005, № 14, ст.242  2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267  2642-IV (2642-15) від 03.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.363  2711-IV (2711-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.430  2771-IV (2771-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.441  2772-IV (2772-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.442  2960-IV (2960-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.35  2987-IV (2987-15) від 18.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.38  3333-IV (3333-15) від 12.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.182  3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184  273-V (273-16) від 19.10.2006, ВВР, 2006, № 50, ст.502  398-V (398-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.31  463-V (463-16) від 14.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.75  489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66  535-V (535-16) від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 12, ст.101  760-V (760-16) від 16.03.2007, ВВР, 2007, № 23, ст.301  931-V (931-16) від 13.04.2007, ВВР, 2007, № 26, ст.358  1112-V (1112-16) від 31.05.2007, ВВР, 2007, № 44, ст.513  107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253  521-VI (521-17) від 18.09.2008, ВВР, 2009, № 6, ст.20  639-VI (639-17) від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року  694-VI (694-17) від 18.12.2008, ВВР, 2009, № 16, ст.219 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду  18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009  922-VI (922-17) від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.323 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду  29-рп/2009 (v029p710-09) від 24.11.2009  1254-VI (1254-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511  1342-VI (1342-17) від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.537  1388-VI (1388-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.557  1391-VI (1391-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, ст.577  1403-VI (1403-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.599  1451-VI (1451-17) від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 43, ст.641  1474-VI (1474-17) від 05.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.656 - зміни діють до 1 вересня 2012 року  1533-VI (1533-17) від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763  1617-VI (1617-17) від 24.07.2009, ВВР, 2010, № 2-3, ст.11  1782-VI (1782-17) від 22.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.85  1814-VI (1814-17) від 20.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.101  2275-VI (2275-17) від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398  2284-VI (2284-17) від 21.05.2010, ВВР, 2010, № 31, ст.420  2372-VI (2372-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.492 - зміни діють до 1 вересня 2012 року}

 {З дня набрання чинності Законом  2505-IV (2505-15) від 25.03.2005 запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг - див. п.13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005}

{Слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1955-III (1955-14) від 14.09.2000}

{У тексті Закону слова "продаж" та "надання" замінено словом "поставка", слова "послуги (роботи)" та "послуги (результати робіт)" замінено словом "послуги" у відповідних відмінках згідно із Законом  1782-IV (1782-15) від 15.06.2004}

{У тексті Закону слова "вивезення (експортування) товарів (послуг) за межі митної території України" або "вивезення (пересилання) товарів (послуг) за межі митної території України" у будь-яких комбінаціях замінено словом "експорт" у відповідних відмінках та часі, а слова "ввезення (імпортування) товарів (послуг) на митну територію України" або "ввезення (пересилання) товарів (послуг) на митну територію України" у будь-яких комбінаціях замінено словом "імпорт" у відповідних відмінках та часі згідно із Законом № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005}

 Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

close icon
Структура документа
Закон України "Про податок на додану вартість"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування

Стаття 4. База оподаткування

Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування

Стаття 6. Ставки податку

Стаття 7. Порядок обчислення і сплати податку

Стаття 8. Особливості оподаткування операції з поставок туристичних послуг

Стаття 81. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства

Стаття 82. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату

Стаття 9. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість

Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету

Стаття 11. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію