Редакція діє з  13.12.1997
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок на додану вартість

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 21, ст.156) {Із змінами, внесеними згідно із Законами  403/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 37, ст.239  460/97-ВР від 16.07.97, ВВР, 1997, № 38, ст.250  535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, № 47, ст.294  550/97-ВР від 26.09.97, ВВР, 1997, № 51, ст.305  573/97-ВР від 15.10.97, ВВР, 1997, № 51, ст.307  644/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 37}

 Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

close icon
Структура документа
Закон України "Про податок на додану вартість"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування

Стаття 4. База оподаткування

Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування

Стаття 6. Ставки податку

Стаття 7. Порядок обчислення і сплати податку

Стаття 8. Особливості оподаткування в разі застосування квартального податкового періоду

Стаття 9. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість

Стаття 10. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням

Стаття 11. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію