Закон України "Про плату за землю"
Редакція діє з  17.08.2010
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про плату за землю

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 38, ст. 560)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2536-XII (2536-12) від 03.07.92, ВВР, 1992, № 38, ст.561}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3091-XII (3091-12) від 09.04.93, ВВР, 1993, № 20, ст.212

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277

№ 3708-XII (3708-12) від 16.12.93, ВВР, 1993, № 51, ст.479

№ 3898-XII (3898-12) від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120

126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.111

96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71}

{В редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.96, ВВР, 1996, № 45, ст.238}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 33, ст.207

535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, № 47, ст.294

25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147

№ 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39

№ 378-XIV (378-14) від 31.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.59

№ 403-XIV (403-14) від 15.01.99, ВВР, 1999, № 15, ст.83

№ 515-XIV (515-14) від 18.03.99, ВВР, 1999, № 18, ст.140

№ 722-XIV (722-14) від 03.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст.264

№ 971-XIV (971-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.352

№ 973-XIV (973-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 39, ст.356

№ 1242-XIV (1242-14) від 18.11.99, ВВР, 2000, № 3, ст.20 - набуває чинності з 01.01.2000

№ 1278-XIV (1278-14) від 03.12.99, ВВР, 2000, № 2, ст.16

№ 1344-XIV (1344-14) від 22.12.99 - набуває чинності з 01.01.2000, ВВР, 2000, № 6-7, ст.39

№ 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.78

№ 1458-III (1458-14) від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121

№ 1559-III (1559-14) від 16.03.2000, ВВР, 2000, № 22, ст.172

№ 1715-III (1715-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.260

№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318

№ 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363

№ 1953-III (1953-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.375

№ 1991-III (1991-14) від 21.09.2000 - набирає чинності з 01.01.2001, ВВР, 2000, № 48, ст.406

№ 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10

№ 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44

№ 2199-III (2199-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 7, ст.36

№ 2211-III (2211-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.46

№ 2271-III (2271-14) від 08.02.2001, ВВР, 2001, № 15, ст.74

№ 2323-III (2323-14) від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 20, ст.96

№ 2660-III (2660-14) від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 50, ст.261 - набуває чинності з 01.01.2002 року

№ 2779-III (2779-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст.68

№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92

№ 3065-III (3065-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 30, ст.205

№ 40-IV (40-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, ВВР, 2002, № 36, ст.266

№ 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86

№ 665-IV (665-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.195 - набирає чинності з 01.01.2004 року

№ 756-IV (756-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.243 - набирає чинності з 01.01.2004 року

№ 973-IV (973-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45, ст.363

№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250

№ 1377-IV (1377-15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.228

№ 1766-IV (1766-15) від 15.06.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.77

№ 1911-IV (1911-15) від 29.06.2004, ВВР, 2004, № 51, ст.547

№ 2229-IV (2229-15) від 14.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.103

№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162

№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267

№ 2600-IV (2600-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.335

№ 2960-IV (2960-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.35

№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96

№ 398-V (398-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.31

№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66

№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253

№ 509-VI (509-17) від 16.09.2008, ВВР, 2008, № 48, ст.358}

{Додатково див. Закон № 835-VI (835-17) від 26.12.2008, ВВР, 2009, № 20, № 21-22, ст.269}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1104-VI (1104-17) від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.452

№ 1342-VI (1342-17) від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.537

№ 1814-VI (1814-17) від 20.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.101

№ 2154-VI (2154-17) від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 22-23, № 24-25, ст.263

№ 2480-VI (2480-17) від 09.07.2010, ВВР, 2011, № 1, ст.1}

Цей Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також відповідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 309-VI (309-17) від 03.06.2008}

close icon
Структура документа
Закон України "Про плату за землю"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 4

Стаття 5

Розділ ІІ. Плата за землю сільськогосподарського призначення

Стаття 6

Розділ ІІІ. Плата за землі населених пунктів

Стаття 7

Розділ IV. Плата за землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення, а також за землі природоохоронного, здоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та за землі лісового і водного фондів (за межами населених пунктів)

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Розділ V. Пільги щодо плати за землю.

Стаття 12

Розділ VI. Обчислення і строки сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, використання коштів від плати за землю

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Розділ VII. Грошова оцінка землі

Стаття 23

Стаття 24

Розділ VIII. Відповідальність платників і контроль за додержанням Закону України "Про плату за землю"

Стаття 25

Стаття 26

Стаття 27

Розділ IX, Порядок вирішення спорів

Стаття 28

Розділ X. Міжнародні договори

Стаття 29

Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію