Закон України "Про плату за землю"
Редакція діє з  01.01.2010
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про плату за землю

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 38, ст. 560)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2536-XII (2536-12) від 03.07.92, ВВР, 1992, № 38, ст.561}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3091-XII (3091-12) від 09.04.93, ВВР, 1993, № 20, ст.212

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277

№ 3708-XII (3708-12) від 16.12.93, ВВР, 1993, № 51, ст.479

№ 3898-XII (3898-12) від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120

126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.111

96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71}

{В редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.96, ВВР, 1996, № 45, ст.238}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 33, ст.207

535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, № 47, ст.294

25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147

№ 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39

№ 378-XIV (378-14) від 31.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.59

№ 403-XIV (403-14) від 15.01.99, ВВР, 1999, № 15, ст.83

№ 515-XIV (515-14) від 18.03.99, ВВР, 1999, № 18, ст.140

№ 722-XIV (722-14) від 03.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст.264

№ 971-XIV (971-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.352

№ 973-XIV (973-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 39, ст.356

№ 1242-XIV (1242-14) від 18.11.99, ВВР, 2000, № 3, ст.20 - набуває чинності з 01.01.2000

№ 1278-XIV (1278-14) від 03.12.99, ВВР, 2000, № 2, ст.16

№ 1344-XIV (1344-14) від 22.12.99 - набуває чинності з 01.01.2000, ВВР, 2000, № 6-7, ст.39

№ 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.78

№ 1458-III (1458-14) від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121

№ 1559-III (1559-14) від 16.03.2000, ВВР, 2000, № 22, ст.172

№ 1715-III (1715-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.260

№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318

№ 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363

№ 1953-III (1953-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.375

№ 1991-III (1991-14) від 21.09.2000 - набирає чинності з 01.01.2001, ВВР, 2000, № 48, ст.406

№ 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10

№ 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44

№ 2199-III (2199-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 7, ст.36

№ 2211-III (2211-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.46

№ 2271-III (2271-14) від 08.02.2001, ВВР, 2001, № 15, ст.74

№ 2323-III (2323-14) від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 20, ст.96

№ 2660-III (2660-14) від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 50, ст.261 - набуває чинності з 01.01.2002 року

№ 2779-III (2779-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст.68

№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92

№ 3065-III (3065-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 30, ст.205

№ 40-IV (40-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, ВВР, 2002, № 36, ст.266

№ 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86

№ 665-IV (665-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.195 - набирає чинності з 01.01.2004 року

№ 756-IV (756-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.243 - набирає чинності з 01.01.2004 року

№ 973-IV (973-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45, ст.363

№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250

№ 1377-IV (1377-15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.228

№ 1766-IV (1766-15) від 15.06.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.77

№ 1911-IV (1911-15) від 29.06.2004, ВВР, 2004, № 51, ст.547

№ 2229-IV (2229-15) від 14.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.103

№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162

№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267

№ 2600-IV (2600-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.335

№ 2960-IV (2960-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.35

№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96

№ 398-V (398-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.31

№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66

№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253

№ 509-VI (509-17) від 16.09.2008, ВВР, 2008, № 48, ст.358}

{Додатково див. Закон № 835-VI (835-17) від 26.12.2008, ВВР, 2009, № 20, № 21-22, ст.269}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1104-VI (1104-17) від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.452

№ 1342-VI (1342-17) від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.537}

Цей Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також відповідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 309-VI (309-17) від 03.06.2008}

close icon
Структура документа
Закон України "Про плату за землю"
Розділ 1 Загальні положення

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 4

Стаття 5

Розділ 2 Плата за землю сільськогосподарського призначення

Стаття 6

Розділ 3 Плата за землі населених пунктів

Стаття 7

Розділ 4 Плата за землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення, а також за землі природоохоронного, здоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та за землі лісового і водного фондів (за межами населених пунктів)

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Розділ 5 Пільги щодо плати за землю.

Стаття 12

Розділ 6 Обчислення і строки сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, використання коштів від плати за землю

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Розділ 7 Грошова оцінка землі

Стаття 23

Стаття 24

Розділ 8 Відповідальність платників і контроль за додержанням Закону України "Про плату за землю"

Стаття 25

Стаття 26

Стаття 27

Розділ 9 Порядок вирішення спорів

Стаття 28

Розділ 10 Міжнародні договори

Стаття 29

Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію