Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
Редакція діє з  05.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 35, ст.289)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 91-IV (91-15) від 11.07.2002, ВВР, 2002, № 41, ст.293
- набирає чинності з 1 січня 2003 року
№ 421-IV (421-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 7, ст.71
№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1383-IV (1383-15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 16, ст.233
№ 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493
№ 1772-IV (1772-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.452
№ 2264-IV (2264-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.122
№ 2292-IV (2292-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.142
№ 2381-IV (2381-15) від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.199
№ 2417-IV (2417-15) від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.229
№ 2658-IV (2658-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст.382
№ 3045-IV (3045-15) від 02.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.58
№ 3108-IV (3108-15) від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11,
ст.96
№ 3591-IV (3591-15) від 04.04.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.318}

{Додатково див. Закон
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 936-V (936-16) від 17.04.2007, ВВР), 2007, № 27, ст.367
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 879-VI (879-17) від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.296
№ 1343-VI (1343-17) від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550
№ 2326-VI (2326-17) від 15.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.485
№ 3496-VI (3496-17) від 14.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.13
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 170-VII (170-18) від 04.04.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.110
№ 1661-VII (1661-18) від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2031
№ 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1798-VIII (1798-19) від 21.12.2016}

 Цей Закон передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.

(Преамбула в редакції Закону № 91-IV (91-15) від 11.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року)

close icon
Структура документа
Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
статьи документа

Стаття 1.

Стаття 2.

Стаття 3.

Стаття 4.

Стаття 5.

Стаття 6.

Стаття 8.

Стаття 9.

Стаття 10.

Стаття 11.

Стаття 12.

Стаття 13.

Стаття 14.

Стаття 15.

Стаття 16.

Стаття 161.

Стаття 17.

Замовити персональну презентацію