Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
Редакція діє з  01.04.2000
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 13-14,№ 15-16,№ 17, ст.112}

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 20, ст. 82)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 99/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996,№ 20, ст. 83}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 324/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996,№ 44, ст.214, № 397/97-ВР від 26.06.97, ВВР, 1997,№ 36, ст.231, № 499/97-ВР від 18.07.97, ВВР, 1997,№ 40, ст.268, № 102/98-ВР від 10.02.98, ВВР, 1998,№ 30-31, ст.193, № 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999,№ 5-6, ст. 39, № 962-XIV (962-14) від 15.07.99, ВВР, 1999,№ 38, ст.345 , № 1160-XIV (1160-14) від 19.10.99, ВВР, 1999,№ 50, ст.437 , № 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000,№ 10, ст.78 , № 1492-III (1492-14) від 22.02.2000, ВВР, 2000,№ 21, ст.157}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2000 (v016p710-00) від 21.12.2000}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2410-III (2410-14) від 17.05.2001, ВВР, 2001,№ 30, ст.143, № 2881-III (2881-14) від 13.12.2001, ВВР, 2002,№ 14, ст.93}

(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників-платників фіксованого сільськогосподарського податку в частині придбання торгового патенту для здійснення торговельної діяльності згідно із Законом№ 320-XIV (320-14) від 17.12.98)

(Дію Закону зупинено у частині придбання торгового патенту для здійсненняторговельноїдіяльності наперіод проведення експерименту для підприємств- учасників економічного експерименту згідно із Законом№ 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000)

Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. (Преамбула в редакції Закону № 102/98-ВР від 10.02.98)

close icon
Структура документа
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
статьи документа

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Стаття 31 Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Стаття 3 2 Порядок придбання спеціального торгового патенту

Стаття 4. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Стаття 5. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Стаття 6.Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу торговогопатенту

Стаття 7. Порядок використання торгового патенту

Стаття 7 1 Особливості оподаткування при придбанні суб'єктом підприємницької діяльності спеціального торгового патенту

Стаття 8.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону

Стаття 9. Заключні положення

Замовити персональну презентацію