Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
Редакція діє з  14.08.1997
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 13-14,№ 15-16,№ 17, ст.112}

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 20, ст. 82)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 99/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996,№ 20, ст. 83}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 324/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996,№ 44, ст.214, № 397/97-ВР від 26.06.97, ВВР, 1997,№ 36, ст.231, № 499/97-ВР від 18.07.97, ВВР, 1997,№ 40, ст.268}

Цей Закон визначає порядок патентування діяльності в сфері роздрібної торгівлі, торгівлі іноземною валютою, а також з надання послуг у сфері грального бізнесу, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності. 

Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. (Преамбула в редакції Закону № 102/98-ВР від 10.02.98)

close icon
Структура документа
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
статьи документа

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з роздрібної торгівлі

Стаття 4. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Стаття 5. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Стаття 6.Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу торговогопатенту

Стаття 7. Порядок використання торгового патенту

Стаття 8.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону

Стаття 9. Заключні положення

Замовити персональну презентацію