Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
Редакція діє з  01.07.1996
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 13-14,№ 15-16,№ 17, ст.112}

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 20, ст. 82)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 99/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996,№ 20, ст. 83}

 

Цей Закон визначає порядок патентування діяльності в сфері роздрібної торгівлі, торгівлі іноземною валютою, а також з надання послуг у сфері грального бізнесу, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності. 

 

close icon
Структура документа
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з роздрібної торгівлі

Стаття 4. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Стаття 5. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Стаття 6.Порядок розподілу коштів, одержаних від продажу торгового патенту

Стаття 7. Порядок використання торгового патенту

Стаття 8.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону

Стаття 9. Заключні положення

Замовити персональну презентацію