Редакція діє з  16.03.1999
Статус документа: Втратив чинність
 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оподаткування прибутку підприємств

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 4, ст. 28)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 335/94-ВР від 28.12.94, ВВР 1995, № 4, ст. 29}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

       № 397/95-ВР від 20.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.286 

       № 143/96-ВР від 24.04.96, ВВР, 1996, № 25, ст.101 

       № 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, № 41, ст.192 

       № 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, № 52, ст.302}

{В редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97, ВВР, 1997, № 27, ст.181}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

   № 535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, № 47, ст.294 

   № 607/97-ВР від 04.11.97, ВВР, 1998, №  2, ст.  7 

   № 639/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 35 

   № 793/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, № 18, ст. 94 

   №  25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147 

   №  98/98-ВР від 10.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст.151 

   № 269-XIV (269-14) від 20.11.98, ВВР, 1999, № 1, ст.1 

   № 285-XIV (285-14) від 01.12.98, ВВР, 1999, № 2-3, ст.21 

   № 309-XIV (309-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.33 

   № 312-XIV (312-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35 

   № 317-XIV (317-14) від 16.12.98, ВВР, 1999, № 2-3, ст.22 

   № 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39 

   № 371-XIV (371-14) від 29.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.55 

   № 393-XIV (393-14) від 14.01.99, ВВР, 1999, № 9-10, ст.66 

   № 403-XIV (403-14) від 15.01.99, ВВР, 1999, № 15, ст.83 

   № 484-XIV (484-14) від 16.03.99, ВВР, 1999, № 17, ст.114}

 {У тексті Закону слова  "підприємницька  діяльність",  "виробнича діяльність",  "основна діяльність"  (крім слів "основна діяльність" у підпунктах 5.2.5, 5.3.1,  5.4.10, 12.2.3, у пунктах 5.4, 7.11 та статті 14)  у  всіх   відмінках   замінено   словами  "господарська  діяльність"  у  відповідних   відмінках   згідно  із   Законом № 639/97-ВР від 18.11.97}

{Дію  Закону  зупинено  для  сільськогосподарських  товаровиробників  -   учасників  експерименту  по запровадженню    єдиного   податку   на території  Глобинського     району   Полтавської     області, Старобешівського   району   Донецької  області та Ужгородського   району  Закарпатської  області  з   питань оподаткування згідно із Законом № 25/98-ВРвід 15.01.98}

{Дію   Закону  зупинено  для  сільськогосподарських  товаровиробників  -    платників       фіксованого  сільськогосподарського    податку    з      питань оподаткування, за винятком пунктів 7.7, 7.8 і 13.1,   13.2,   13.6,   13.7  та 13.8  згідно  із  Законом   № 320-XIV (320-14) від 17.12.98}

close icon
Структура документа
Закон України Про оподаткування прибутку підприємств"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування

Стаття 4. Валовий доход

Стаття 5. Валові витрати

Стаття 6. Порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів

Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду

Стаття 8. Амортизація

Стаття 9. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

Стаття 10. Ставка податку

Стаття 11. Правила ведення податкового обліку

Стаття 12. Безнадійна заборгованість

Стаття 13. Оподаткування нерезидентів

Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

Стаття 15. Порядок внесення змін до Закону

Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку

Стаття 17. Зарахування податку до бюджету

Стаття 18. Спеціальні правила

Стаття 19. Усуненння подвійного оподаткування

Стаття 20. Відповідальність платників податку

Стаття 21. Інші положення

Стаття 22. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію