Редакція діє з  10.12.1996
Статус документа: Втратив чинність
 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оподаткування прибутку підприємств

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 4, ст. 28)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 335/94-ВР від 28.12.94, ВВР 1995, № 4, ст. 29}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

       № 397/95-ВР від 20.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.286 

       № 143/96-ВР від 24.04.96, ВВР, 1996, № 25, ст.101 

       № 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, № 41, ст.192 

       № 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, № 52, ст.302}

close icon
Структура документа
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування і порядок обчислення оподатковуваного прибутку

Стаття 4. Ставки податку

Стаття 5. Особливості оподаткування підприємств і організацій агропромислового комплексу

Стаття 6. Особливості оподаткуваня прибутку нерезидентів

Стаття 7. Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 8. Особливості оподаткування підприємств з сезонними видами виробництва

Стаття 81. Особливості оподаткування всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх підприємств і організацій

Стаття 9. Витрати виробництва (обігу), що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), втрати і витрати, що відносяться на збитки підприємства

Стаття 10. Зменшення податку на прибуток

Стаття 11. Порядок застосування Закону та внесення до нього змін і доповнень

Стаття 12. Порядок обчислення та терміни сплати податку

Стаття 13. Зарахування податку до бюджету

Стаття 14. Спеціальні положення

Стаття 15. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 16. Офшорні застереження

Стаття 17. Обов'язки платників

Стаття 18. Відповідальність платників

Стаття 19. Порядок стягнення до бюджету і повернення з бюджету неправильно сплаченого податку

Стаття 20. Контроль за справлянням податку на прибуток підприємств

Стаття 21. Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій

Замовити персональну презентацію