Закон України "Про оплату праці"
Редакції документа
Редакція діє з  13.02.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оплату праці

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121)

{Вводиться в дію Постановами ВР
№ 144/95-ВР від 20.04.95, ВВР, 1995, № 17, ст. 122
№ 49/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 45
№ 50/97-ВР від 06.02.97, ВВР, 1997, № 12, ст. 106}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, № 11, ст. 89
№ 1766-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 35, ст.288
№ 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 96-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, № 41, ст. 294
№ 1086-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 5, ст.34
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 2103-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.31
№ 2190-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.92
№ 3448-IV від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.231
№ 466-V від 14.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.76
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1574-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.8
№ 2275-VI від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398
№ 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529
№ 2559-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.44
№ 3258-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.443
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833 

№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 341-IX від 05.12.2019
№ 440-IX від 14.01.2020}

{У тексті Закону слова "власник або уповноважений ним орган" в усіх відмінках і числах замінено словом "роботодавець" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 4719-VI від 17.05.2012}

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

close icon
Структура документа
Закон України "Про оплату праці"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Заробітна плата

Стаття 2. Структура заробітної плати

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата

Стаття 3-1. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці

Стаття 5. Система організації оплати праці

Стаття 6. Системи оплати праці

Стаття 7. Законодавство про оплату праці

Розділ II Державне регулювання оплати праці

Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці

Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх встановлення

Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці

Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Стаття 13-1. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення

Розділ III Договірне регулювання оплати праці

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці

Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах

Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з бюджету виділяються дотації

Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі)

Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад

Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом

Стаття 20. Оплата праці за контрактом

Розділ IV Права працівника на оплату праці та їх захист

Стаття 21. Права працівника на оплату праці

Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці

Стаття 23. Форми виплати заробітної плати

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою

Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати

Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати

Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства

Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці

Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника

Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці

Стаття 33. Індексація заробітної плати

Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати

Розділ V Заключні положення

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці

Замовити персональну презентацію