Редакція діє з  13.01.2004
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оцінку земель

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.229)

Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.

close icon
Структура документа
Закон України "Про оцінку земель"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель

Стаття 3. Об'єкти оцінки земель

Стаття 4. Принципи проведення оцінки земель

Стаття 5. Види оцінки земель

Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Стаття 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель

Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Стаття 10. Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Стаття 11. Діяльність у сфері оцінки земель

Розділ II Засади проведення оцінки земель

Стаття 12. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

Стаття 13. Обов'язкове проведення грошової оцінки земельних ділянок

Стаття 14. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Стаття 15. Підстави для проведення оцінки земель

Стаття 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів

Стаття 17. Порядок проведення економічної оцінки земель

Стаття 18. Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Стаття 19. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Розділ IІІ Документація з оцінки земель та її затвердження

Стаття 20. Документація з оцінки земель

Стаття 21. Державна експертиза технічної документації з оцінки земель

Стаття 22. Рецензування звітів з експертної оцінки земельних ділянок

Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель

Стаття 24. Фінансування робіт з оцінки земель

Розділ ІV Державне регулювання у сфері оцінки земель.Саморегулівні організації у сфері оцінки земель

Стаття 25. Державне регулювання у сфері оцінки земель

Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель

Розділ V Відповідальність та вирішення спорів за порушення законодавства у сфері оцінки земель

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки земель

Стаття 28. Вирішення спорів

Розділ V Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

3. Внести до Закону України

Замовити персональну презентацію