Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  03.07.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

Закон України

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 47, ст.251)  

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 898-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.313
№ 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, №  2, ст.6
№ 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.140
№ 1378-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.229
№ 1992-IV від 09.09.2004, ВВР, 2005, №  1, ст.14
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 4018-VI від 15.11.2011, ВВР, 2012, № 25, ст.261
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1709-VII від 20.10.2014, ВВР, 2015, №  1, ст.2
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, №  3, ст.25
№ 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, № 4, ст.25
№ 524-IX від 04.03.2020
№ 720-IX від 17.06.2020}

Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав

Стаття 4. Професійна оціночна діяльність

Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності

Стаття 6. Оцінювач

Розділ II Засади проведення оцінки майна

Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна

Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна

Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна

Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна

Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна

Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)

Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)

Розділ III Набуття права на заняття оціночною діяльністю

Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів

Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва

Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів

Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

{Статтю 21 виключено на підставі Закону № 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012}

Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності

Розділ IV Державне регулювання оціночної діяльності

Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності

Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність

Розділ V Саморегулівні організації оцінювачів

Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів

Стаття 27. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів

Розділ VI Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності

Стаття 29. Права оцінювачів

Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності

Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Стаття 33. Вирішення спорів

Розділ VII Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію