Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
Редакція діє з  01.01.2011
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112}

close icon
Структура документа
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
Про фіксований сільськогосподарський податок

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники ФСП та податкова реєстрація

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 4. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях

Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів

Стаття 7. Порядок обліку та контролю нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 8. Відповідальність за сплату фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 9. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію