Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
Редакція діє з  01.01.2005
Статус документа: Втратив чинність
  

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 Про фіксований сільськогосподарський податок

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 5-6, ст.39)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

  № 414-XIV (414-14) від 03.02.99, ВВР, 1999, № 9-10, ст.69

№ 466-XIV (466-14) від 03.03.99, ВВР, 1999, № 17, ст.112

     № 1777-III (1777-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст.308

  № 2213-III (2213-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.47

 № 659-IV (659-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.191

№ 974-IV (974-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 46, ст.365

- набирає чинності з 01.01.2004

№ 1878-IV (1878-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 49, ст.528

 Цей Закон визначає механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі.

(Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-IV (659-15) від 03.04.2003)

close icon
Структура документа
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники ФСП та податкова реєстрація

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 4. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях

Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 7. Порядок обліку та контролю нарахування і сплати

Стаття 8. Відповідальність за сплату фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 9. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію