Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
Редакція діє з  01.01.1999
Статус документа: Втратив чинність
  

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 Про фіксований сільськогосподарський податок

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 5-6, ст.39)

  Цей Закон визначає механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

close icon
Структура документа
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 4. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях

Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів

Стаття 7. Порядок обліку та контролю нарахування і сплати

Стаття 8. Відповідальність за сплату фіксованого сільськогосподарського податку

Стаття 9. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію