Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області"
Редакції документа
Редакція діє з  13.01.2000
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про економічний експеримент щодо стабілізації  роботи підприємств легкої та деревообробної  промисловості Чернівецької області

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 10, ст. 78)

Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на створення умов для відновлення роботипідприємствлегкоїтадеревообробної промисловості Чернівецької області та їх технічного переоснащення, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.  

close icon
Структура документа
Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області"
статьи документа

Стаття 1. Проведення економічного експерименту та визначення його учасників

Стаття 2. Поняття єдиного податку

Стаття 3. Платники єдиного податку

Стаття 4. Об'єкт та база оподаткування єдиним податком

Стаття 5. Ставка та порядок сплати єдиного податку

Стаття 6. Особливості сплати податку на прибуток підприємствами - учасниками економічного експерименту

Стаття 7. Особливості сплати податку на додану вартість підприємствами - учасниками економічного експерименту

Стаття 8. Порядок сплати та зарахування сум єдиного податку до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 9. Порядок сплати податкової заборгованості підприємствами - учасниками економічного експерименту

Стаття 10. Деякі умови інноваційної діяльності та реалізації продукції

Стаття 11. Порядок виключення підприємств із Переліку підприємств - учасників економічного експерименту

Стаття 12. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію