Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
Редакція діє з  01.07.2013
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа
Державний герб України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 33-34, ст. 404)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2603-IV (2603-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.338
№ 3133-VI (3133-17) від 15.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.389
№ 3137-VI (3137-17) від 15.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.392
  № 3668-VI (3668-17) від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 5290-VI (5290-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 231-VII (231-18) від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.135}

{Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень; з 1 квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі 100 гривень, непрацездатних осіб - 140 гривень, інвалідів - 150 гривень згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{Установити у 2006 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону встановлюється для працездатних осіб у сумі 110 гривень, непрацездатних осіб - 155 гривень, інвалідів - 165 гривень згідно із Законом № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96}

{Установити, що у 2007 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону встановлюється для працездатних осіб у сумі 121 гривня, непрацездатних осіб - 170,5 гривні, інвалідів - 181,5 гривні; розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї згідно із Законом № 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також надання державної соціальної допомоги на догляд.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Право осіб на державну соціальну допомогу

Стаття 3. Види державної соціальної допомоги

Стаття 4. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Стаття 5. Період, на який призначається державна соціальна допомога, умови її перерахунку

Стаття 6. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Стаття 7. Умови призначення державної соціальної допомоги на догляд

Стаття 8. Розмір державної соціальної допомоги на догляд

Стаття 9. Органи, що призначають державну соціальну допомогу

Стаття 10. Виплата державної соціальної допомоги

Стаття 11. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час

Стаття 12. Виплата допомоги на поховання

Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги

Стаття 14. Обов'язок одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти про зміну умов, що впливають на її виплату

Стаття 15. Стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку

Стаття 16. Оскарження рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну допомогу

Стаття 18. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію