Редакція діє з  18.12.2011
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2452-IV (2452-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.257

№ 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259

№ 2704-IV (2704-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.421

№ 2919-IV (2919-15) від 22.09.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.11

№ 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.210

№ 3456-IV (3456-15) від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234

№ 3575-IV (3575-15) від 16.03.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.310

№ 693-VI (693-17) від 18.12.2008, ВВР, 2009, № 16, ст.218

№ 809-VI (809-17) від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.263

№ 913-VI (913-17) від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.322

№ 1275-VI (1275-17) від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.534

№ 1561-VI (1561-17) від 25.06.2009, ВВР, 2009, № 51, ст.755

№ 1720-VI (1720-17) від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.51

№ 1877-VI (1877-17) від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.140

№ 2258-VI (2258-17) від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392

№ 2390-VI (2390-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.498

№ 2453-VI (2453-17) від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529

№ 2464-VI (2464-17) від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11

№ 2609-VI (2609-17) від 19.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.67

№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160

№ 2850-VI (2850-17) від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252

№ 2937-VI (2937-17) від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.305

№ 3024-VI (3024-17) від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362

№ 3157-VI (3157-17) від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.397

№ 3166-VI (3166-17) від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 38, ст.385

№ 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413

№ 3262-VI (3262-17) від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.445

№ 3263-VI (3263-17) від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.446

№ 3384-VI (3384-17) від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 46, ст.512

№ 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53}

{У тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в усіх відмінках і "та фондів соціального страхування" виключено на підставі Закону № 2464-VI (2464-17) від 08.07.2010}

{У тексті Закону слова "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків", "ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", "ідентифікаційний номер платника податків" та "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках і числах замінено словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2850-VI (2850-17) від 22.12.2010}

{У тексті Закону слова "рекомендований лист" в усіх відмінках замінено словами "поштове відправлення" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3157-VI (3157-17) від 17.03.2011}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 6. Державний реєстратор

Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації

Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

Стаття 11. Ведення реєстраційних справ

Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ

Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ

Стаття 14. Передача реєстраційних справ

Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ

Розділ ІІ Єдиний державний реєстр

Стаття 16. Єдиний державний реєстр

Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру

Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру

Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру

Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру

Стаття 221. Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикції

Розділ ІІІ Реєстрація юридичної особи

Стаття 23

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

Стаття 241. Особливості державної реєстрації центральних органів виконавчої влади

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи

Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію юридичної особи до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України для взяття юридичної особи на облік

Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи

Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи

Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу

Розділ ІV Державна реєстрація припинення юридичної особи

Стаття 33. Припинення юридичної особи

Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи

Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи

Стаття 381. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом

Стаття 40. Порядок надання відомостей органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України щодо реєстрації припинення юридичної особи

Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи

Розділ V Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі

Розділ VI Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою

Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця

Стаття 491. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом

Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України щодо реєстрації припинення фізичної особи - підприємця

Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Розділ VII Забезпечення виконання цього закону

Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації

Розділ VIII Прикінцеві положення

1

2

3

4

Замовити персональну презентацію