Редакція діє з  10.11.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2452-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.257
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 2704-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.421
№ 2919-IV від 22.09.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.11
№ 3422-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.210
№ 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234
№ 3575-IV від 16.03.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.310
№ 693-VI від 18.12.2008, ВВР, 2009, № 16, ст.218
№ 809-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.263
№ 913-VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.322
№ 1275-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.534
№ 1561-VI від 25.06.2009, ВВР, 2009, № 51, ст.755
№ 1720-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.51
№ 1877-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.140
№ 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392
№ 2390-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.498
№ 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529
№ 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 2609-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.67
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
№ 2937-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.305
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3157-VI від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.397
№ 3166-VI від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 38, ст.385
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3262-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.445
№ 3263-VI (від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.446
№ 3384-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 46, ст.512
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 4067-VI від 18.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.281
№ 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413
№ 4223-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 36, ст.419
№ 4839-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.115
№ 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264
№ 5073-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.252
№ 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 27, ст.282
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 441-VII від 05.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.726
№ 642-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.773
№ 1155-VII від 25.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.596
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 1701-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 46, ст.2048
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.118
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 285-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.170
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 475-VIII від 21.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.285
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 652-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 42, ст.384
№ 667-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.406
№ 815-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.6
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
}

{Зміни до Закону див. в Законі № 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.188}

{В редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1403-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 29, ст.535
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 2275-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 13, ст.69
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272
№ 2491-VIII від 05.07.2018
№ 2497-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.276}

{У тексті Закону слова "рішення суду" в усіх відмінках та числах замінено словами "судове рішення" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації

Розділ II Органи державної реєстрації

Стаття 5. Система органів державної реєстрації

Стаття 6. Державний реєстратор

Розділ III Єдиний державний реєстр та портал електронних сервісів

Стаття 7. Єдиний державний реєстр

Стаття 8. Портал електронних сервісів

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Розділ IV Проведення державної реєстрації

Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду

Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки

Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій

Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Стаття 27. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації

Стаття 29. Реєстраційні справи

Стаття 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ

Стаття 31. Порядок здійснення контролю за наявністю у громадського об’єднання, що підтвердило свій всеукраїнський статус, кількості відокремлених підрозділів

Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру

Розділ V Оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора. Відповідальність у сфері державної реєстрації

Стаття 33. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації

Стаття 341. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації

Стаття 35. Відповідальність у сфері державної реєстрації

Розділ VI Фінансове забезпечення державної реєстрації

Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації

Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації

Замовити персональну презентацію