Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
Редакції документа
Редакція діє з  16.07.1999
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112}

Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 2, ст. 10) {Вводиться в дію з 1 січня 1996 року згідно з Постановою ВР № 321/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, № 2, ст. 11} {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1003-XIV (1003-14) від 16.07.99, ВВР, 1999, № 41, ст.374}

close icon
Структура документа
Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Визначення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 2. Мета створення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Розділ ІІ Формування державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 3. Створення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 4. Джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 5. Порядок реєстрації фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 6. Видання нормативних актів з питань формування Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Розділ ІІІ Використання даних державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 7. Використання ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 8. Використання даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншими державними органами

Розділ IV Забезпечення виконання цього Закону

Стаття 9. Обов'язки державних податкових інспекцій, юридичних осіб і фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 10. Права державних податкових інспекцій

Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону

Замовити персональну презентацію