Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Редакція діє з
01.01.2018
Статус документа: чинний
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.255
 № 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
 № 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.391
 № 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.210
 № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
 № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
 № 3024-VI (3024-17) від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
 № 3332-VI (3332-17) від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.484
 № 3614-VI (3614-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 9, ст.63
 № 4224-VI (4224-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 36, ст.420
 № 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
 № 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
 № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
 № 663-VII (663-18) від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
 № 1669-VII (1669-18) від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
 № 1702-VII (1702-18) від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057

 № 652-VIII (652-19) від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 42, ст.384
 № 675-VIII (675-19) від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
 № 1405-VIII (1405-19) від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533
 № 1724-VIII (1724-19) від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 52, ст.860 

№ 2019-VIII (2019-19) від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2164-VIII (2164-19) від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 44, ст.397}

 Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Структура документа
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Розділ II. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

Розділ IV. Фінансова звітність

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

Стаття 12. Консолідована фінансова звітність

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів

Стаття 13. Звітний період

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Розділ V

Прикінцеві положення

{comment} {ask}