Редакція діє з  19.11.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.255 N 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391 N 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210 N 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564 N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 3024-VI (3024-17) від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 36, ст.362 N 3332-VI (3332-17) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.484 N 3614-VI (3614-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 9, ст.63 N 4224-VI (4224-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 36, ст.420 N 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551}

(Зміни, внесені Законом ​N 4652-VI (1702-18) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, набирають чинності 20.11.2012)

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Розділ II. Перехідні положення

Стаття 12. Особливості функціонування вільної економічної зони

Стаття 13. Операції з об’єктами права приватної, державної та комунальної власності на тимчасово окупованій території України

Стаття 14. Евакуація громадян з тимчасово окупованої території України

Стаття 15. Евакуація бізнесу з тимчасово окупованої території України

Розділ II. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

Розділ IV. Фінансова звітність

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів

Стаття 13. Звітний період

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Розділ V. Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію