Редакція діє з  16.11.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.255
№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.391
№ 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.210
№ 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3024-VI (3024-17) від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3332-VI (3332-17) від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.484
№ 3614-VI (3614-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 9, ст.63
№ 4224-VI (4224-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 36, ст.420
№ 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 663-VII (663-18) від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
№ 1669-VII (1669-18) від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 1702-VII (1702-18) від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057

№ 652-VIII (652-19) від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 42, ст.384
№ 675-VIII (675-19) від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
№ 1405-VIII (1405-19) від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533
№ 1724-VIII (1724-19) від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 52, ст.860 

№ 2019-VIII (2019-19) від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2164-VIII (2164-19) від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 44, ст.397

№ 2210-VIII (2210-19) від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 2545-VIII (2545-19) від 18.09.2018}

{У тексті Закону слова "підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2545-VIII (2545-19) від 18.09.2018}

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Розділ II. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

Розділ IV. Фінансова звітність

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

Стаття 12. Консолідована фінансова звітність

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів

Стаття 13. Звітний період

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Розділ V.

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію