Редакція діє з  03.07.2020
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1707-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.255
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 1829-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.391
№ 3422-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.210
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3332-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.484
№ 3614-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 9, ст.63
№ 4224-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 36, ст.420
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 663-VII від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
№ 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 652-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 42, ст.384
№ 675-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
№ 1405-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533
№ 1724-VIII від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 52, ст.860
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2164-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 44, ст.397
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 2545-VIII від 18.09.2018, ВВР, 2018, № 44, ст.354
№ 465-IX від 16.01.2020
№ 540-IX від 30.03.2020
№ 720-IX від 17.06.2020}

{У тексті Закону слова "підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2545-VIII від 18.09.2018}

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Розділ II. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

Розділ IV. Фінансова звітність

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

Стаття 12. Консолідована фінансова звітність

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів

Стаття 13. Звітний період

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Розділ V.

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію