Редакція діє з  01.10.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про банки і банківську діяльність

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30
№ 249-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 1, ст. 2
№ 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104
№ 835-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.270
№ 914-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.322
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1828-IV від 22.06.2004, ВВР, 2004, № 38, ст.473
№ 2631-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.358
№ 3127-IV від 29.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.90
№ 3163-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.100
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 3205-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118
№ 3273-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 16, ст.134
№ 3541-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296
№ 133-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.414
№ 358-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.15
№ 532-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.90
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють до 1 січня 2011 року, крім змін, внесених підпунктом 2 пункту 7 розділу II Закону № 639-VI від 31.10.2008, які діють до 1 січня 2012 року згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010
№ 661-VI від 12.12.2008, ВВР, 2009, № 15, ст.190
№ 1533-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763
№ 1617-VI від 24.07.2009, ВВР, 2010, № 2-3, ст.11
№ 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2478-VI від 09.07.2010, ВВР, 2010, № 49, ст.570
№ 2510-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.20
№ 2522-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.26
№ 2677-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 3011-VI від 04.02.2011, ВВР, 2011, № 35, ст.345
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3265-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.448
№ 3385-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.493
№ 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533
№ 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564}

 {Зміни до статті 76 див. в Законі
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4841-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.117
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264
№ 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 29, ст.337
№ 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517
№ 5248-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.473
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 401-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.707
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937
№ 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166
№ 1507-VII від 17.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1060
№ 1586-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162
№ 1587-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 32, ст.1129
№ 1588-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1183
№ 1698-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 47, ст.2051
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 78-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.41
№ 80-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 5, ст.37
№ 218-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.122
№ 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 772-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.2
№ 794-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.55
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 928-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.54
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555
№ 1734-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.2
№ 1736-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.816}

 {Додатково див. Закон № 1801-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 3, ст.31}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 2246-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 3-4, ст.26
№ 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2277-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.58
№ 2475-VIII від 03.07.2018}

{У тексті Закону слова "спостережна рада банку", "правління (рада директорів)" та "служба внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінено відповідно словами "рада банку", "правління" та "підрозділ внутрішнього аудиту" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1587-VII від 04.07.2014}

{У тексті Закону слова "аудиторський висновок" в усіх відмінках замінити словами "аудиторський звіт" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2258-VIII від 21.12.2017}

close icon
Структура документа
Закон України "Про банки і банківську діяльність"
Розділ І Загальні положення
Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Предмет та мета Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Сфера застосування

Стаття 4. Банківська система України

Стаття 5. Економічна незалежність банків

Стаття 6. Організаційно-правова форма банку

Стаття 7. Державні банки

Стаття 8. Кооперативні банки

Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі

Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Розділ II Створення, державна реєстрація, ліцензування діяльності та реорганізація банків
Глава 2 Створення банків

Стаття 14. Учасники банків

Стаття 15. Найменування банку

Стаття 16. Статут банку

Глава 3 Державна реєстрація та ліцензування банків

Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 19. Банківська ліцензія

Стаття 191. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

Глава 4 Відокремлені підрозділи банку

Відокремлені підрозділи банку

Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 5 Реорганізація банку

Стаття 26. Способи реорганізації банку

Стаття 27. Умови реорганізації банку

Стаття 28. Рішення про реорганізацію

Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Розділ III Капітал, управління, вимоги до діяльності банків
Глава 6 Капітал, фонди та резерви банку

Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку

Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку

Стаття 33. Акції банку та паї банку

Стаття 34. Істотна участь

Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Глава 7 Управління банком

Стаття 37. Органи управління та контролю банку

Стаття 38. Загальні збори учасників банку

Стаття 39. Рада банку

Стаття 40. Правління банку

Стаття 42. Керівники банків

Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку

Стаття 44. Управління ризиками

Стаття 45. Внутрішній аудит банку

Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України

Глава 8 Вимоги до діяльності банку

Стаття 47. Види діяльності банку

Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків

Стаття 49. Кредитні операції

Стаття 50. Прямі інвестиції банків

Стаття 51. Розрахункові банківські операції

Стаття 52. Пов’язані з банком особи

Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі

Стаття 54. Достовірність реклами

Глава 9 Відносини банку з клієнтами

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом

Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями

Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Глава 10 Банківська таємниця та конфіденційність інформації

Стаття 60. Банківська таємниця

Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Стаття 621. Надання інформації про рахунки боржників

Глава 11 Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Глава 11

Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

Розділ IV Регулювання банківської діяльності. Банківський нагляд.
Глава 12 Повноваження Національного Банку України щодо регулювання банківської діяльності та банківського нагляду.

Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності

Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду

Стаття 671. Кредитний реєстр

Глава 13 Бухгалтерський облік, звітність та аудит

Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

Стаття 69. Звітність банків

Стаття 70. Зовнішній аудит банку

Глава 14 Інспекційні перевірки банків

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

Стаття 73. Заходи впливу

Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу

Розділ V Проблемний та неплатоспроможний банк. Ліквідація банку.
Глава 15 Критерії віднесення банку до проблемних та неплатоспроможних

Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних

Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Глава 16 Ліквідація банку

Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників

Розділ VI Оскарження рішень Національного Банку України

Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України

Розділ VII Прикінцеві положення

1. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію