Редакція діє з  19.01.2007
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про аудиторську діяльність

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 23, ст.243)

{Вводиться в дію Постановою ВР  № 3126-XII (3126-12) від 22.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст.244}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 88  № 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 44  № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247  № 1863-IV (1863-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501  № 2738-IV (2738-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.434  № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117  № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184}

{В редакції Закону № 140-V (140-16) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 44, ст.432}

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

close icon
Структура документа
Закон України "Про аудиторську діяльність"
Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Стаття 4. Аудитор

Стаття 5. Аудиторська фірма

Стаття 6. Стандарти аудиту

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи

Стаття 8. Обов'язкове проведення аудиту

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту

Розділ ІІ Сертифікація аудиторів і Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Розділ III Аудиторська палата України

Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України

Стаття 13. Створення Аудиторської палати України

Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України

Стаття 15. Голова Аудиторської палати України

Розділ IV Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Розділ V Права та обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 20. Спеціальні вимоги

Розділ VI Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм

Розділ VII Прикінцеві положення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Замовити персональну презентацію