Редакція діє з  28.07.2005
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про аудиторську діяльність

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 23, ст.243)

{Вводиться в дію Постановою ВР  № 3126-XII (3126-12) від 22.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст.244}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 88  № 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 44  № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247  № 1863-IV (1863-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501  № 2738-IV (2738-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.434}

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

close icon
Структура документа
Закон України "Про аудиторську діяльність"
Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Стаття 4. Аудит

Стаття 5. Аудитор

Стаття 6. Аудиторська фірма

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи

Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність

Стаття 9. Користувачі бухгалтерської звітності

Стаття 10. Обов'язкове проведення аудиту

Стаття 11. Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку

Розділ ІІ Сертифікація в аудиторській діяльності

Стаття 12. Сертифікація аудиторів

Стаття 13. Ліцензування аудиторської діяльності

Розділ III Аудиторська палата України

Стаття 14. Повноваження Аудиторської палати України

Стаття 15. Створення Аудиторської палати України

Стаття 16. Діяльність Аудиторської палати України

Розділ IV Професійна громадська організація аудиторів України

Стаття 17. Створення професійної громадської організації аудиторів України

Стаття 18. Повноваження професійної громадської організації аудиторів України (Спілки аудиторів України)

Розділ V Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 19. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 20. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 21. Звіт про наслідки аудиту

Розділ VI Права та обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 24. Спеціальні вимоги

Розділ VII Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Стаття 25. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Стаття 26. Інші види відповідальності аудиторів

Стаття 27. Припинення чинності сертифікату

Розділ VIII Обов'язки господарюючих суб'єктів при проведенні аудиту

Стаття 28. Укладання договору на проведення аудиту

Стаття 29. Подання аудиторського висновку до податкової інспекції

Стаття 30. Відповідальність господарюючого суб'єкта при проведенні аудиту

Замовити персональну презентацію