Закон України "Про акцизний збір"
Редакції документа
Редакція діє з  18.12.1991
Статус документа: Втратив чинність

  З А К О Н У    К Р А Ї Н И  

Про акцизний збір 

{Вводиться в дію Постановою ВР  № 1997-XII (1997-12) від 18.12.91, ВВР. 1992, № 12, ст.173}

{Дію Закону зупинено згідно з Декретом  № 18-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст. 82}   

close icon
Структура документа
Закон України "Про акцизний збір"
статьи документа

Стаття 1.

Стаття 2.

Стаття 3.

Стаття 4.

Стаття 5.

Стаття 6.

Стаття 7.

Стаття 8.

Замовити персональну презентацію