Закон України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Редакція діє з  01.08.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 23, ст.121)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2664-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст.420
№ 3483-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 32, ст.271
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 799-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.247
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1621-VII від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89}

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Основи) відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 2. Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання

Стаття 3. Право громадян на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Стаття 4. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 5. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 6. Суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 7. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

Стаття 8. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Стаття 9. Страховий стаж

Стаття 10. Роботодавець

Стаття 11. Страховий ризик і страховий випадок

Стаття 12. Вирішення спорів

Стаття 13. Інформація про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Розділ II Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Стаття 14. Страхові фонди

Стаття 15. Управління страховими фондами

Розділ III Нагляд у сфері загальнообов'язкового державногосоціального страхування

Стаття 16. Повноваження та функції Наглядової ради

Стаття 17. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування

Стаття 18. Обсяг нагляду

Стаття 19. Засоби нагляду

Розділ IV Кошти загальнообов'язковогодержавного соціального страхування та порядок їх використання

Стаття 20. Джерела коштів

Стаття 21. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та визначення його розміру

Стаття 22. Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Розділ V Бюджет, облік та звітність цільових страхових фондів

Стаття 23. Нормативне забезпечення

Стаття 24. Звіти про діяльність

Розділ VI Забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Стаття 25. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Стаття 26. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Стаття 27. Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Розділ VII Відповідальність страхувальників, страхових осіб, які надають соціальні послуги

Стаття 28. Відповідальність страхувальників, а також осіб, які надають соціальні послуги

Стаття 29. Відповідальність страховиків за невиконання або неналежне виконання умов страхування

Стаття 30. Обов'язки застрахованих осіб із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Розділ VIII Прикінцеві положення

Стаття 31. Строки введення загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні

Стаття 32. Набрання чинності цими Основами

Замовити персональну презентацію