Закон України "Про вибори народних депутатів України"
Редакція діє з  28.08.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 7-рп/2012 від 04.04.2012
№ 8-рп/2012 від 05.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 709-VII від 21.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.794
№ 1184-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 18-19, ст.696
№ 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.904
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 731-VIII від 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1006-VIII від 16.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.126}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 3-р/2017 від 21.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272}

{У тексті Закону слова "працівник органу внутрішніх справ України" та "працівник органу внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінено словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

close icon
Структура документа
Закон України "Про вибори народних депутатів України"
Розділ І.Загальні положення

Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України

Стаття 2. Загальне виборче право

Стаття 3. Рівне виборче право

Стаття 4. Пряме виборче право

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Стаття 6. Вільні вибори

Стаття 7. Таємне голосування

Стаття 8. Особисте голосування

Стаття 9. Право бути обраним

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати

Стаття 11. Виборчий процес

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів

Розділ II Види виборів депутатів, порядок і строки їх призначення і проведення

Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

Стаття 16. Строки проведення виборів

Стаття 17. Порядок обчислення строків

Розділ III Територіальна організація виборів депутатів

Стаття 18. Виборчі округи

Стаття 19. Виборчі дільниці

Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці

Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці

Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці

Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць

Розділ IV Виборчі комісії

Стаття 24. Система виборчих комісій

Стаття 25. Статус виборчих комісій

Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії

Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії

Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії

Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії

Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії

Стаття 33. Організація роботи окружних та дільничних виборчих комісій

Стаття 34. Право присутності на засіданні виборчої комісії

Стаття 35. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій

Стаття 36. Статус члена виборчої комісії

Стаття 37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

Розділ V Списки виборців

Стаття 39. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць

Стаття 40. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

Стаття 41. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Стаття 42. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Стаття 43. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

Стаття 44. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

Розділ VI Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

Стаття 45. Фінансування виборів депутатів

Стаття 46. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів

Стаття 47. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

Стаття 48. Виборчий фонд партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі

Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду

Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його коштів

Стаття 51. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

Розділ VII Висування і реєстрація кандидатів у депутати

Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партією

Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі

Стаття 55. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах

Стаття 56. Грошова застава

Стаття 57. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати

Стаття 58. Порядок реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі

Стаття 59. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах

Стаття 60. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

Стаття 61. Попередження та скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

Стаття 62. Визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися

Розділ VIII Інформаційне забезпечення виборів

Стаття 63. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

Стаття 64. Загальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 65. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 66. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

Стаття 67. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами

Розділ IX Передвиборна агітація

Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації

Стаття 69. Матеріали передвиборної агітації

Стаття 70. Строки проведення передвиборної агітації

Стаття 71. Загальний порядок використання засобів масової інформації

Стаття 72. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

Стаття 73. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

Стаття 74. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

Розділ X Гарантії діяльності партій, кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів

Стаття 75. Гарантії діяльності у виборчому процесі партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі

Стаття 76. Гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати

Стаття 77. Офіційні спостерігачі

Стаття 78. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій

Стаття 79. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

Розділ XI Голосування та встановлення результатів виборів депутатів

Стаття 80. Виборчий бюлетень

Стаття 81. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

Стаття 82. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

Стаття 83. Приміщення для голосування

Стаття 84. Підготовка до голосування

Стаття 85. Організація і порядок голосування

Стаття 86. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

Стаття 87. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

Стаття 88. Опрацювання списків виборців

Стаття 89. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів

Стаття 90. Порядок відкриття скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів

Стаття 91. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

Стаття 92. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

Стаття 93. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонного округу)

Стаття 94. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

Стаття 95. Встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу

Стаття 96. Встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі

Стаття 961. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу

Стаття 97. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією

Стаття 98. Встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі

Стаття 99. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних округах

Стаття 100. Офіційне оприлюднення результатів виборів

Стаття 101. Реєстрація обраних депутатів

Стаття 102. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України

Розділ XII Повторне голосування, повторні вибори, порядок заміщення народних депутатів, позачергові вибори

Стаття 103. Повторне голосування

Стаття 104. Повторні вибори

Стаття 105. Заміщення депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі, повноваження яких були достроково припинені

Стаття 106. Проміжні вибори

Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів

Розділ XIII Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

Стаття 108. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів

Стаття 109. Строки оскарження

Стаття 110. Форма та зміст скарги

Стаття 111. Порядок і строки розгляду скарги

Стаття 112. Докази

Стаття 113. Рішення за результатом розгляду скарги

Стаття 114. Відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів

Розділ XIV Зберігання виборчої документації

Стаття 115. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію