Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Редакції документа
Редакція діє з  07.11.2012
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 34, ст.227)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в
Рішенні Конституційного Суду
№ 35-рп/2009 (v035p710-09) від 24.12.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4719-VI (4719-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5026-VI (5026-17) від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216
№ 5458-VI (5458-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 47, ст.659}

Цей Закон визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

close icon
Структура документа
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 2. Поняття колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 4. Формування вимог найманих працівників, профспілок

Стаття 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки

Стаття 6. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

Розділ II Вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 7. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 8. Примирна комісія

Стаття 9. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією

Стаття 10. Незалежний посередник

Стаття 11. Трудовий арбітраж

Стаття 12. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем

Стаття 13. Обов'язки й права сторін колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 14. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів

Стаття 15. Національна служба посередництва і примирення

Стаття 16. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із сторонами колективного трудового спору (конфлікту)

Розділ III Страйк

Стаття 17. Страйк

Стаття 18. Право на страйк

Стаття 19. Рішення про оголошення страйку

Стаття 20. Керівництво страйком

Стаття 21. Укладення угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), контроль за її виконанням

Стаття 22. Визнання страйків незаконними

Стаття 23. Рішення про визнання страйку незаконним

Стаття 24. Випадки, за яких забороняється проведення страйку

Стаття 25. Вирішення трудового спору (конфлікту) у випадках заборони проведення страйку

Стаття 26. Забезпечення життєздатності підприємства під час страйку

Стаття 27. Гарантії для працівників під час страйку

Стаття 28. Наслідки участі працівників у страйку

Розділ IV Вдповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)

Стаття 30. Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, умов колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

Стаття 32. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним

Стаття 33. Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Стаття 34. Відшкодування збитків, заподіяних страйком

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію