Закон України "Про електронну комерцію"
Редакції документа
Редакція діє з  01.08.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про електронну комерцію

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1977-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 20, ст.240

№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}

Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції.

close icon
Структура документа
Закон України "Про електронну комерцію"
Розділ I Загальні засади функціонування електронної комерції в україні

Стаття 1. Сфера застосування цього Закону

Стаття 2. Законодавство України у сфері електронної комерції

Стаття 3. Визначення термінів

Стаття 4. Інформаційні електронні послуги

Стаття 5. Основні принципи правового регулювання у сфері електронної комерції

Розділ II Учасники відносин у сфері електронної комерції

Стаття 6. Учасники відносин у сфері електронної комерції

Стаття 7. Правовий статус продавця (виконавця, постачальника) товарів, робіт, послуг в електронній комерції

Стаття 8. Правовий статус покупця (замовника, споживача) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції

Стаття 9. Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції

Розділ III порядок вчинення електронних правочинів

Стаття 10. Поширення комерційних електронних повідомлень у сфері електронної комерції

Стаття 11. Порядок укладення електронного договору

Стаття 12. Підпис у сфері електронної комерції

Стаття 13. Розрахунки у сфері електронної комерції

Стаття 14. Захист персональних даних у сфері електронної комерції

Стаття 15. Зберігання електронних документів

Стаття 16. Час відправлення та отримання електронного документа (повідомлення)

Розділ IV Вирішення спорів та відповідальність у сфері електронної комерції

Стаття 17. Відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції

Стаття 18. Вирішення спорів між учасниками відносин у сфері електронної комерції

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері електронної комерції

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію