Закон України "Про звернення громадян"
Редакції документа
Редакція діє з  25.07.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про звернення громадян

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№  245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341
№ 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 2443-VIII від 22.05.2018}

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

close icon
Структура документа
Закон України "Про звернення громадян"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Звернення громадян

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені

Стаття 5. Вимоги до звернення

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання

Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Розділ II Порядок розгляду звернень громадян

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Стаття 17. Термін подання скарги

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

Стаття 231. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Розділ III Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

Замовити персональну презентацію