Редакція діє з  01.08.2021
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У  К Р А Ї Н И

Про зовнішньоекономічну діяльність

 (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 960-XII від 16.04.91, ВВР, 1991, № 29, ст. 378}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2139-XII від 19.02.92, ВВР, 1992, № 20, ст.276
Постановами ВР
№ 2330-XII від 12.05.92, ВВР, 1992, № 31, ст.442
№ 2489-XII від 23.06.92, ВВР, 1992, № 36, ст.534
Декретами
№ 6-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 33 - втратив чинність на підставі Закону № 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120
№ 4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, № 12, ст.107
№ 6-93 від 12.01.93, ВВР, 1993, № 12, ст.109
№ 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, № 17, ст.184
№ 25-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, № 19, ст.209
Законами
№ 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120
№ 68/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, № 11, ст. 66
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, № 13, ст. 85
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 90
№ 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 93}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/98 від 26.11.98}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 335-XIV від 22.12.98, ВВР, 1999, № 7, ст.49
№ 1182-XIV від 21.10.99, ВВР, 1999, № 51, ст.447
№ 1595-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст.186
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 2953-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.121
№ 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
№ 362-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, № 7, ст. 62
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 860-IV  від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1315-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.197
№ 2157-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.78
№ 2709-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.422
№ 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74
№ 3268-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 15, ст.129
№ 139-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.419
№ 358-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.15
№ 360-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.29
№ 253-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.216
№ 923-VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.349}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 15-рп/2009 від 23.06.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 4436-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 42, ст.527
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 5060-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.295
№ 5480-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.696
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 905-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.46
№ 1455-VIII від 12.07.2016, ВВР, 2016, № 39, ст.600
№ 1724-VIII від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 52, ст.860
№ 1792-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.43
№ 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 26, ст.219
№ 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399
№ 2672-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 7, ст.43
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 738-IX від 19.06.2020
№ 808-IX від 17.07.2020
№ 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}

{У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне управління митного контролю Української РСР" та "судовому або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство  зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом № 335-XIV від 22.12.98}

{У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1595-III від 23.03.2000}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному  відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018}

Верховна Рада України,

виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України, Декларації про державний суверенітет України, Закону України "Про економічну самостійність Української РСР" та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин,

беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних договорів України та інших угод,

{Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 2157-IV від 04.11.2004}

бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі,

маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг,

прийняла Закон про нижченаведене:

close icon
Структура документа
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них

Розділ II Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю

Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту

Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог

Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 21. Державне замовлення

Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Розділ III Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 24. Спеціальні економічні зони

Стаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Розділ IV Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями

Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами

Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

Розділ V Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Розділ VI Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 34. Відповідальність України як держави

Стаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності

Розділ VII Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

Замовити персональну презентацію