Редакція діє з  03.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У  К Р А Ї Н И

Про зовнішньоекономічну діяльність

 (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377)

 {Вводиться в дію Постановою ВР
 № 960-XII (960-12) від 16.04.91, ВВР, 1991, № 29, ст. 378}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 2139-XII (2139-12) від 19.02.92, ВВР, 1992, № 20, ст.276
 Постановами ВР

 № 2330-XII (2330-12) від 12.05.92, ВВР, 1992, № 31, ст.442

 № 2489-XII (2489-12) від 23.06.92, ВВР, 1992, № 36, ст.534
 Декретами

 № 6-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 33 -

 втратив чинність на підставі Закону

 № 3898-XII (3898-12) від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120

 № 4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, № 12, ст.107

 № 6-93 від 12.01.93, ВВР, 1993, № 12, ст.109

 № 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, № 17, ст.184

 № 25-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, № 19, ст.209
 Законами

 № 3898-XII (3898-12) від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120

 № 68/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, № 11, ст. 66

 № 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, № 13, ст. 85

 № 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 90

 № 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 93}

 {Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
 Конституційного Суду
 № 16-рп/98 (v016p710-98) від 26.11.98}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 335-XIV (335-14) від 22.12.98, ВВР, 1999, № 7, ст.49
 № 1182-XIV (1182-14) від 21.10.99, ВВР, 1999, № 51, ст.447
 № 1595-III (1595-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст.186
 № 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
 № 2953-III (2953-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.121
 № 3047-III (3047-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
 № 362-IV (362-15) від 25.12.2002, ВВР, 2003, № 7, ст. 62
 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
 № 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
 № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
 № 1315-IV (1315-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.197
 № 2157-IV (2157-15) від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.78
 № 2709-IV (2709-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.422
 № 3078-IV (3078-15) від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74
 № 3268-IV (3268-15) від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 15, ст.129
 № 139-V (139-16) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.419
 № 358-V (358-16) від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.15
 № 360-V (360-16) від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.29
 № 253-VI (253-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.216
 № 923-VI (923-17) від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.349}

 {Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
 Рішення Конституційного Суду
 № 15-рп/2009 (v015p710-09) від 23.06.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
 № 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
 № 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
 № 4436-VI (4436-17) від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 42, ст.527
 № 4496-VI (4496-17) від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
 № 5060-VI (5060-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.295
 № 5480-VI (5480-17) від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.696
 № 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
 № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
 № 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
 № 222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
 № 905-VIII (905-19) від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.46
 № 1455-VIII (1455-19) від 12.07.2016, ВВР, 2016, № 39, ст.600
№ 1724-VIII (
1724-19) від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 52, ст.860
№ 1792-VIII (
1792-19) від 20.12.2016}

{У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне управління митного контролю Української РСР" та "судовому або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом № 335-XIV (335-14) від 22.12.98}

{У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1595-III (1595-14) від 23.03.2000}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV (860-15) від 22.05.2003}

Верховна Рада України,

виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України (888-09, 254к/96-ВР), Декларації про державний суверенітет України (55-12), Закону України "Про економічну самостійність Української РСР" (142-12) та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин,

беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних договорів України та інших угод, {Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 2157-IV (2157-15) від 04.11.2004}

бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі,

маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг,

прийняла Закон про нижченаведене:

close icon
Структура документа
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них

Розділ II Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю

Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту

Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог

Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 21. Державне замовлення

Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Розділ III Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 24. Спеціальні економічні зони

Стаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Розділ IV Економічні відносис України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями

Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами

Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

Розділ V Захист прав і законних інтересів держави та іеших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Розділ VI Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 34. Відповідальність України як держави

Стаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності

Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України

Розділ VII Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

Замовити персональну презентацію