Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"
Редакції документа
Редакція діє з  11.10.2018
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про жертви нацистських переслідувань

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 24, ст.182)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2256-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.120
№ 3298-IV від 10.01.2006, ВВР, 2006, № 16, ст.137
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 2408-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.525
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 2895-VI від 24.12.2010, ВВР, 2011, № 30, ст.281
№ 2908-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, № 30, ст.285
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2542-VIII від 18.09.2018}

{Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги здійснюється у таких розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи - 360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 55 гривень згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{У тексті Закону слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінено словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

{У тексті Закону слова "Великої Вітчизняної війни та" виключено згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018}

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо жертв нацистських переслідувань і спрямований на їх соціальний захист та збереження пам'яті про них.

close icon
Структура документа
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття і терміни

Стаття 2. Законодавство України про жертви нацистських переслідувань

Стаття 3. Права жертв нацистських переслідувань та їх громадських організацій

Розділ II Статус жертв нацистських переслідувань та їх соціальний захист

Стаття 4. Визначення осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань

Стаття 5. Посвідчення жертв нацистських переслідувань

Стаття 6. Державні гарантії жертвам нацистських переслідувань та їх громадським організаціям

Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання

Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю

Стаття 63. Пільги колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань

Стаття 65. Пільги громадським організаціям жертв нацистських переслідувань

Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про жертви нацистських переслідувань

Розділ III Прикінцеві положення

Розділ III Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію