Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
Редакція діє з  26.12.1997
Статус документа: Втратив чинність

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про збір на обов'язкове соціальне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 37, ст.238)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 686/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, № 14, ст.53)

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття).

close icon
Структура документа
Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
Про збір на обов'язкове соціальне страхування

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Замовити персональну презентацію