Редакція діє з  30.08.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зайнятість населення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1221-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.886
№ 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 245-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.140
№ 534-VIII від 17.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.313
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
№ 1436-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.589}

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

close icon
Структура документа
Закон України "Про зайнятість населення"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про зайнятість населення

Стаття 3. Право на зайнятість

Стаття 4. Зайняте населення

Стаття 5. Гарантії у сфері зайнятості населення

Стаття 6. Право особи на вибір місця, виду діяльності та роду занять

Стаття 7. Право особи на професійну орієнтацію

Стаття 8. Право особи на професійне навчання

Стаття 9. Право особи на соціальний захист у разі настання безробіття

Стаття 10. Право особи на трудову діяльність за кордоном

Стаття 11. Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення

Стаття 12. Право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення

Стаття 13. Право особи на захист прав у сфері зайнятості населення

Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Розділ II Державна політика у сфері зайнятості населення

Стаття 15. Принципи та мета, основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення

Стаття 16. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення

Стаття 17. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення

Стаття 18. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення

Стаття 19. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості

Стаття 20. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення

Розділ III Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

Стаття 21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

Стаття 22. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів

Стаття 23. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

Розділ IV Сприяння зайнятості населення

Стаття 24. Заходи щодо сприяння зайнятості населення

Стаття 24-1. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб

Стаття 25. Сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектів

Стаття 26. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

Стаття 27. Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва

Стаття 29. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді

Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян

Стаття 31. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Розділ V Професійна орієнтація та професійне навчання

Стаття 32. Професійна орієнтація населення

Стаття 33. Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

Стаття 34. Професійне навчання

Стаття 35. Професійне навчання зареєстрованих безробітних

Розділ VI Послуги з посередництва у працевлаштуванні

Стаття 36. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Стаття 37. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні

Стаття 38. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Стаття 39. Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

Стаття 40. Об'єднання суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Стаття 41. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Розділ VII Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Розділ VIII Безробіття

Стаття 43. Статус безробітного

Стаття 44. Права та обов'язки зареєстрованих безробітних

Стаття 45. Припинення реєстрації безробітного

Стаття 46. Підходяща робота для безробітного

Стаття 47. Допомога по частковому безробіттю

Стаття 48. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця

Розділ IX Соціальний діалог на ринку праці

Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення

Стаття 51. Участь професійних спілок та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Розділ X Контроль і відповідальність у сфері зайнятості населення

Стаття 52. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення

Розділ XI Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XI Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію