Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"
Редакції документа
Редакція діє з  17.12.2009
Статус документа: чинний

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

close icon
Структура документа
Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"
Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим

Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим

Розділ I Загальні положення
Глава 1. Конституційні основи статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, принципи і гарантії Автономної Республіки Крим

Стаття 1. Статус Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 2. Правові основи і гарантії статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 3. Основні принципи і гарантії Автономної Республіки Крим

Стаття 4. Конституція Автономної Республіки Крим, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 5. Контроль держави за відповідністю Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим Конституції України і законам України

Стаття 6. Форми участі громадян у вирішенні питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим

Глава 2. Територія, символи і столиця Автономної Республіки Крим

Стаття 7. Територія Автономної Республіки Крим

Стаття 8. Символи Автономної Республіки Крим, столиця Автономної Республіки Крим

Глава 3. Забезпечення прав і свобод громадян України, прав національностей в Автономній Республіці Крим

Стаття 9. Забезпечення прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим

Стаття 10. Забезпечення функціонування і розвитку державної мови, російської, кримськотатарської та інших національних мов в Автономній Республіці Крим

Стаття 11. Мова документів, які посвідчують статус громадянина в Автономній Республіці Крим

Стаття 12. Мова судочинства, нотаріального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, юридичної допомоги в Автономній Республіці Крим

Стаття 13. Мова роботи пошти і телеграфу, підприємств, установ, організацій сфери обслуговування в Автономній Республіці Крим

Стаття 14. Реалізація прав та інтересів громадян у сфері національної культури в Автономній Республіці Крим

Стаття 15. Пам'ятки історії і культури в Автономній Республіці Крим

Глава 4. Забезпечення безпечних і здорових умов життя населення. охорона навколишнього природного середовища

Стаття 16. Забезпечення безпечних і здорових умов життя населення в Автономній Республіці Крим

Стаття 17. Охорона навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим

Розділ II Повноваження Автономної Республіки Крим
Глава 5. Основні повноваження автономної республіки Крим

Стаття 18. Повноваження Автономної Республіки Крим

Стаття 19. Право на звернення до Конституційного Суду України

Стаття 20. Представництва Автономної Республіки Крим

Розділ III Верховна рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Правосуддя і прокуратура в Автономній Республіці Крим
Глава 6. Верховна рада Автономної Республіки Крим

Стаття 21. Статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 22. Склад і термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 23. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 24. Здійснення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 25. Сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 27. Порядок прийняття Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 28. Відповідність нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим Конституції України і законам України

Стаття 29. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 30. Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 31. Повноваження Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 32. Постійні, тимчасові комісії та інші органи Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 33. Статус виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 34. Фінансування і кошторис витрат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Глава 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 35. Загальні положення

Стаття 36. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 37. Призначення на посади і звільнення з посад Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників, міністрів, голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, їх звіти

Стаття 38. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Глава 8. Правосуддя та органи прокуратури в Автономній Республіці Крим

Стаття 39. Правосуддя в Автономній Республіці Крим

Стаття 40. Суди в Автономній Республіці Крим

Стаття 41. Організація і діяльність органів прокуратури в Автономній Республіці Крим

Розділ IV Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим
Глава 9. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Стаття 42. Правові основи місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Стаття 43. Забезпечення дотримання прав і свобод громадян в Автономній Республіці Крим

Стаття 44. Делегування функцій і повноважень

Стаття 45. Взаємодія органів влади Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Стаття 46. Питання взаємодії органів влади Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Стаття 47. Порядок взаємодії органів влади, установ, організацій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

Розділ V Гарантії статусу і повноважень Автономної Республіки Крим

Стаття 48. Гарантії та забезпечення статусу і повноважень Автономної Республіки Крим

Замовити персональну презентацію