Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"
Редакція діє з  01.06.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 78)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1595-III (1595-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст.186 № 663-IV (663-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.193 № 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300 № 3028-IV (3028-15) від 01.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.55 № 252-VI (252-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.215 № 4496-VI (4496-17) від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4}

(У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV (860-15) від 22.05.2003)

Цим Законом з метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.

(Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 3028-IV (3028-15) від 01.11.2005)

close icon
Структура документа
Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

Стаття 3. Мова провадження в розслідуваннях

Стаття 4. Строки

Розділ II Заява, інформування про факти зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, та проведення засідань комісії

Стаття 5. Інформування про факти зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику

Стаття 6. Заява

Стаття 7. Повноваження Комісії щодо захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту

Розділ III Порушення та проведення спеціального розслідування

Стаття 8. Загальні положення щодо проведення спеціального розслідування

Стаття 9. Спеціальне розслідування

Стаття 10. Процедура прийняття рішення про застосування спеціальних заходів

Стаття 11. Застосування попередніх спеціальних заходів

Стаття 12. Конфіденційний режим

Стаття 13. Визначення наявності заподіяння значної шкоди або загрози заподіяння значної шкоди

Розділ IV Заходи нагляду щодо імпорту в Україну

Стаття 14. Процедура застосування заходів нагляду щодо імпорту в Україну

Стаття 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом в Україну

Розділ V Спеціальні заходи

Стаття 16. Застосування спеціальних заходів

Стаття 17. Фактори національного інтересу

Стаття 18. Строк застосування спеціальних заходів

Стаття 19. Перегляд спеціальних заходів та заходів нагляду щодо імпорту в Україну

Стаття 20. Особливості застосування спеціальних заходів

Стаття 21. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну з країн, що розвиваються та є членами СОТ

Розділ VI Прикінцеві положення

Стаття 22. Акти Комісії, Міністерства та Служби

Стаття 23. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни

Стаття 24. Порядок введення Закону в дію

Замовити персональну презентацію