Закон України "Про заставу"
Редакція діє з  22.08.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про заставу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 47, ст.642)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2655-XII (2655-12) від 02.10.92, ВВР, 1992, № 47, ст.643}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4035-XII (4035-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.223
287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, № 1, ст. 3
90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 93
496/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 2, ст. 3
583/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, № 2, ст. 3
№ 82-XIV (82-14) від 08.09.98, ВВР, 1998, № 42, ст.259
№ 2056-III (2056-14) від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44
№ 762-IV ( 762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 898-IV ( 898-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.313
№ 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.140
№ 2709-IV (2709-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.422
№ 2801-IV (2801-15) від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.480
№ 997-V ( 997-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 2435-VI (2435-17) від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539
№ 2518-VI (2518-17) від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.22
№ 4498-VI (4498-17) від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 40, ст.480
№ 406-VII ( 406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1404-VIII (1404-19) від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1983-VIII (1983-19) від 23.03.2017
№ 1999-VIII (1999-19) від 05.04.2017
№ 2508-VIII (2508-19) від 12.07.2018}

close icon
Структура документа
Закон України "Про заставу"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття застави

Стаття 2. Законодавство України про заставу

Стаття 3. Застосування застави

Стаття 4. Предмет застави

Стаття 5. Застава майна

Стаття 6. Застава майна, що перебуває у спільній власності

Стаття 7. Заміна предмета застави

Стаття 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави

Стаття 9. Володіння заставленим майном

Стаття 10. Страхування предмета застави

Стаття 11. Сторони договору застави

Стаття 12. Зміст договору застави

Стаття 13. Форма договору застави

Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

Стаття 15. Реєстрація застав

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Стаття 17. Право розпорядження заставленим майном

Стаття 18. Наступні застави заставленого майна

Стаття 19. Вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна

Стаття 20. Звернення стягнення на заставлене майно

Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)

Стаття 22. Продаж заставлених валютних цінностей

Стаття 23. Реалізація заставлених майнових прав

Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави

Стаття 25. Наслідки перевищення суми, вирученої від реалізації предмета застави, над сумою боргу

Стаття 26. Припинення звернення стягнення на заставлене майно виконанням основної вимоги

Стаття 27. Збереження застави

Стаття 28. Припинення застави

Стаття 29. Припинення застави шляхом внесення грошей у депозит

Розділ III Застава товарів в обороті або у переробці

Стаття 40. Предмет застави товарів в обороті або у переробці

Стаття 41. Умови договору застави товарів у обороті або в переробці

Стаття 42. Права заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

Стаття 43. Обов'язки заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

Розділ IV Заклад

Стаття 44. Поняття закладу

Стаття 45. Обов'язки заставодержателя при закладі

Стаття 46. Права заставодержателя при закладі

Стаття 47. Можливість дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого закладом

Стаття 48. Відповідальність заставодержателя за втрату, недостачу або пошкодження предмета застави при закладі

Розділ V Застава майнових прав

Стаття 49. Застава майнових прав

Стаття 50. Обов'язки заставодавця при заставі майнових прав

Стаття 51. Права заставодержателя при заставі майнових прав

Стаття 52. Наслідки виконання боржником зобов'язання заставодавцю

Розділ VI Застава цінних паперів

Стаття 53. Порядок укладення договору застави цінних паперів

Стаття 54. Предмет договору застави цінних паперів

Стаття 55. Поширення правил застави на заставу цінних паперів на пред'явника

Розділ VII Гарантії прав сторін при заставі

Стаття 56. Незмінність договору застави

Стаття 57. Захист інтересів заставодержателя при припиненні його прав та прав заставодавця на заставлене майно на підставах, передбачених законом

Стаття 58. Недійсність актів, що порушують заставне право

Замовити персональну презентацію